INITIATIV SVENSK FOTBOLL
TILLSAMMANS FÖR JÄMSTÄLLDHET, INKLUDERING
OCH SCHYSST UPPFÖRANDE

Fotbollen är i dag en enormt populär, väl integrerad kraft i vårt samhälle som påverkar så många människor att den är en angelägenhet för oss alla – direkt eller indirekt. Detta i kombination med att fotbollen vilar på värderingar som sportsligt uppträdande, respekt, jämställdhet, mångfald och alla människors lika värde ger den en unik position.

De senaste 10 åren har jag som professionellt verkande supporter arbetat med att bidra till utvecklingen av och samla näringslivsrepresentanter kring en av Sveriges största fotbollsföreningar. Arbetet fick mig att betrakta både svensk och internationell fotboll med nya ögon. Jag slogs av att svensk fotboll å ena sidan utvecklats enormt de senaste 10-20 åren och att det sker mycket positivt.

Ideella ledare, spelare, tränare, förtroendevalda, tjänstemän, supportrar och sponsorer över hela landet jobbar på olika sätt för en jämställd, inkluderande och schysst fotboll. Intresseorganisationer och förbund arbetar ambitiöst och har tagit flera lovvärda initiativ. Externa initiativ som också bidrar till utvecklingen startas. Stora framsteg har tagits och nya tas varje dag.

Å andra sidan finns det fortfarande stora utmaningar och problem att lösa.

Flickor och kvinnor ges fortfarande generellt sämre sportsliga förutsättningar än pojkar och män samtidigt som ojämställdhet och brist på mångfald snarare är regel än undantag i styrelser, ledningar och organisationer. Barn och ungdomar utsätts i för många fall för orättvis och ohälsosam behandling. De största herrallsvenska matcherna har ofta inslag av hat, hotfulla beteenden och olagliga handlingar.

Det här är några exempel på beteenden som påverkar alla inom fotbollen negativt. Det slår mot fotbollens själ, hjärta och trovärdighet som positiv kraft i samhället.

Vad kan vi då göra?

1. Agera i linje med Svenska Fotbollsförbundets värdegrund och riktlinjer, RF:s mål, rådande lagstiftning samt vad som anses acceptabelt uppförande i samhället i övrigt.

2. Sluta att med vår tystnad acceptera beteenden, handlingar och attityder som går emot fotbollens grundläggande värderingar, lagstiftning och betraktas som oacceptabla i övriga samhället.

Jag vill med ISF:s upprop ge alla oss som vill se en jämställd, inkluderande och schysst fotboll möjligheten att ta gemensam ställning och stötta svensk fotboll i arbetet att ta nästa steg inom dessa områden. Lyckas vi bli många som skriver under vårt upprop ger vi ett meningsfullt bidrag till nästa steg i utvecklingen.

Det är därför jag startat detta initiativ.

Har du inte redan gjort det – skriv på vårt upprop och tipsa alla dina vänner och bekanta att göra det!

Varma hälsningar,
Tom Davidson, initiativtagare

Ps. Vi värnar om din personliga integritet och du är anonym när du skriver på vårt upprop. Vill du bli en av rösterna som berättar om varför du skriver på är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på info@isf.nu.

Tom (född 1975) har en bakgrund inom fotbollen som pojk- och ungdomsspelare och ung klacksupporter innan han 2009 tillsammans med ett antal engagerade supportrar grundade supporterorganisationen och stiftelsen DNA. DNA består av 101 medlemmar från svenskt näringsliv som gått samman för att bidra till en positiv utveckling av DIF Fotboll och DIF Hockey. 2014-2016 ledde Tom arbetet med att ta fram föreningens gemensamma värdegrund i samarbete med 20 föreningar och fem supporterorganisationer. Tom är också fotbollsförälder och har erfarenhet av ideellt ledarskap inom ungdomsfotbollen. Tom är entreprenör och har genom åren grundat företag, ideella organisationer och initiativ inom flera olika branscher.