INITIATIV SVENSK FOTBOLL
TILLSAMMANS FÖR JÄMSTÄLLDHET,
INKLUDERING OCH SCHYSST UPPFÖRANDE

Fotbollen idag är en enormt populär, väl integrerad kraft i vårt samhälle med stor påverkan på våra barn och ungdomar vilket ger den ett stort ansvar att vara en förebild i alla sina angelägenheter.

Vi är övertygade om att det är viktigt för svensk fotboll att sträva efter att i alla sina angelägenheter, leva i enlighet med och ta ställning för sina egna och idrottens värderingar, mål, riktlinjer och svensk lagstiftning om man vill vara och av omvärlden anses som en ansvarsfull och trovärdig positiv kraft i samhället.

Vi vill erbjuda dig att med ISF ta gemensam ställning för jämställdhet, inkludering och schysst uppförande – mot ojämställdhet, exkludering och oschysst uppförande.

För en fotboll som lever efter sina värderingar, i takt med samhället och rådande lagstiftning. Det ger fotbollen möjlighet att nå sin fulla potential som positiv kraft i samhället.

Deltar du i #fotbollsuppropet ställer du dig bakom följande:

Jämställdhet och inkludering.

Inom svensk fotboll ska vi sträva efter och agera pådrivande för jämställda förutsättningar inom samtliga delar och nivåer. Till exempel:

• Att flickor och kvinnor, pojkar och män ska erbjudas likvärdiga sportsliga förutsättningar.

• Att alla barn och ungdomar erbjuds likvärdiga möjligheter att utvecklas.

• Att könsfördelningen i fotbollens styrelser, ledningar och organisationer ska vara i linje med RF:s mål och att mångfalden i stort ökar så att fotbollen blir representativ för hela samhället.

Schysst uppförande.

Inom svensk fotboll ska vi hedra sportsligt uppträdande och fair play i alla lägen och alltid sträva efter att agera respektfullt, medmänskligt och som goda föredömen.

Vi har nolltolerans, tar ställning och agerar mot handlingar, beteenden och attityder som strider mot fotbollens och samhällets grundläggande värderingar, lagar och regler. Till exempel:

• Hatiska och hotfulla ramsor och banderoller, hotfullt språkbruk och beteende, olaglig bengalbränning, rök och maskering, våld och fylla på våra arenor.

• Hat, hot, trakasserier och respektlöst beteende mot domare, spelare, tränare, anställda och förtroendevalda.


Ja! Jag skriver under ISF:s upprop för jämställd, inkluderande och schysst fotboll.
Vi värnar om din personliga integritet och du är anonym när du skriver på vårt upprop. Vill du bli en av rösterna som berättar om varför du skriver på är du hjärtligt välkommen att kontakta oss på info@isf.nu. Varje underskrift gör skillnad så sprid gärna ordet vidare!. Tillsammans bidrar vi till en jämställd, inkluderande och schysst fotboll!

Vad händer nu?

ISF erbjuder just nu alla som vill att med oss ta gemensam ställning för jämställdhet, inkludering och schysst uppförande inom svensk fotboll genom att skriva under #fotbollsuppropet. Uppropet är en del i ISF:s arbete för att bidra till utvecklingen inom dessa områden inom svensk fotboll.