INITIATIV SVENSK FOTBOLL
RÖSTER
Här berättar personer som skrivit på ISF:s upprop för en jämställd, inkluderande och schysst fotboll om varför man valt att göra det.
JOHAN ANDERSSON
VD, Mellby gård
"Fotbollen fyller en viktig funktion i samhället. Den fostrar barn och ungdomar i laganda och samarbete. Den stimulerar integration och mångfald. Detta är också de främsta skälen till att vi på Mellby gård stöttar en rad idrottsföreningar. ISF arbete för fotbollen som positiv samhällskraft passar oss som hand i handske eftersom vi värnar både om ett samhälle och en fotboll som är inkluderande. Det är skälet till att vi sponsrar initiativet och att jag skrivit på uppropet."
JENNY LINDÉN URNES
Ägare & ordförande, Lindéngruppen
"När fotbollen är som bäst förenar den och för oss samman. På plan och på läktaren kan människor med olika bakgrund mötas och dela kärleken till sitt lag och till sporten. Oavsett kön, ålder eller bakgrund. Men då måste alla få vara del av gemenskapen. Jag stöttar ISFs verksamhet för att svensk fotboll behöver en rörelse som kan driva förändring för grundläggande värderingsfrågor som jämställdhet, mångfald och uppförande på och kring matcher. För mig är det en fråga om ansvar. Alla som har en relation till svensk fotboll har ett ansvar och det är dags att vi börjar utöva det. Det är därför jag har skrivit på ISFs upprop."
JONAS MALMBORG
Journalist och författare
"Jag är inte bara fotbollssupporter, jag är också fotbollspappa till en son och två döttrar. Jag vet hur viktig fotbollen är. Samtidigt inser jag vilka utmaningar och problem som sporten står inför. Vi supportrar behöver ta vårt ansvar för att fotbollen ska leva i takt med resten av samhället. Jag skriver på för att jag tror på fotbollen som positiv kraft."
MONICA TESANOVIC
Kommunikationsstudent och tidigare fotbollsspelare
"Jag backar ISF dels för att jag själv har en bakgrund av en lång fotbollskarriär och skulle kunna bocka av alla beteenden och kommentarer som man sett och hört både på och utanför planen. Fotboll och idrott ska vara något glädjande och uppmuntrande för alla och en jämställd fotboll ska vara en självklarhet. För det så krävs det att alla förutsättningar för att kunna utvecklas inom sporten ska vara lika oavsett om du är tjej eller kille. Argumenten om att herrfotboll drar in mer tittarsiffror och därför ska ha mer lön, bättre träningstider etc. håller inte längre. Fotbollsspelare är förebilder för våra små och därför backar jag ISF."
JONUS BARTHOLDSON
VD, Pulsen
"Pulsens ägarfamilj har ett stort intresse för sport och för fotboll i synnerhet. Därför känns det självklart att engagera oss i ISF. Pulsen stöttar IF Elfsborg, både på elit- och ungdomsnivå, sedan över 20 år tillbaka. Även koncernbolaget Hjältevadshus i Småland är huvudsponsor till Kalmar FF. Att förena våra engagemang både för fotbollen och för samhället, som är fallet med ISF, känns roligt och viktigt. En positiv utveckling av fotbollen på alla nivåer kommer att gynna sporten och samhället på lång sikt. Det är anledningen till att vi sponsrar initiativet och att jag skrivit på uppropet."
JOHAN GLENNMO
VD Danir, ägare Sigma
"När vi startade och drev Segerpotten i fjol ville vi förbättra förutsättningarna för svensk damfotboll och belysa de utmaningar som finns för jämställdheten inom svensk fotboll. Vi fick bra gehör för den här debatten men det behövs fortfarande mer jobb för att skapa en bestående förändring. Vi är därför glada att kunna lämna över stafettpinnen till ISF. Deras uppdrag och målsättningar är bredare än Segerpottens men är lika viktiga. För om vi som är engagerade i svensk fotboll verkligen ska få till en förändring så krävs det ett brett engagemang som inte bara inkluderar föreningar och förbund utan även näringsliv, supportrar, spelare, tränare, föräldrar, förtroendevalda – ja, alla vi som på något sätt är engagerade och värnar om fotbollens framtid. Danir är självklart med och skriver under på ISF:s upprop och vi stöttar också ISF:s viktiga arbete med att skapa en fotboll som ger samma förutsättningar till flickor och damer som till pojkar och herrar"
MARIA FABRICIUS
Medgrundare, Number 10
"För mig är det så självklart att backa Intiativ Svensk Fotboll och vända en strålkastare på förebilder som verkar för att främja en inkluderande fotboll. Ingen del i samhället har råd att ignorera vikten av jämlikhet och jämställdhet. Inte heller fotbollen. Ser fram emot att följa denna viktiga supporterröst."
JAN STÅHLBERG
Grundare & VD, Trill Impact AB
"Alla som har en passion för svensk fotboll vet vilken stark positiv kraft som finns i fotbollen både för individer och samhälle och vilket fantastiskt jobb det görs ute i landets föreningar och klubbar. Men det är också uppenbart att fotbollen står inför utmaningar – sportsligt, ekonomiskt och socialt. ISF vill skapa en ny röst och bidra till debatten och utvecklingen och för mig känns det bra att stötta ett initiativ som vill samla de goda krafterna och göra skillnad för alla människor som vill se en sport som är positiv, sund, jämställd och inkluderande. Jag har även skrivit på ISFs upprop."
Malin Lindfors Speace
Grundare, Ethos International
"Under ett kvarts sekel har jag fått vara en del av fotboll som supporter, syskon till elitspelare och mamma till spelande barn. Det finns så många underbara stunder, stora glädjeämnen och fantastiska minnen som jag ömt vårdar. Det är för mig och mina närmaste en ynnest att få vara del av fotbollsgemenskapen och engagemanget igår, idag och imorgon.
För att fotbollen skall utvecklas och fortsätta vara en del av samhället är det ett måste att den förändras och uppdateras till att verka och agera i takt med tiden. Jämställdhet, inkluderande, mångfald och en miljö som skapar glädje och åtagande är självklara delar i fotboll 2019. För att stärka denna utveckling stödjer jag Initiativ Svensk Fotboll vilket jag är övertygad är den katalysator som behövs för förändring."

ALEXANDER AF JOCHNICK
Ordförande, Oriflame
"Fotbollen är fantastisk och engagerar mer än någon annan idrott. Men den har också sina utmaningar. För att svensk fotboll ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential behöver vi ha en konstruktiv debatt med högt i tak där alla viktiga intressenters röst blir hörd. ISF:s ambition är att vara en kompletterande supporterröst med jämlik och inkluderande fotboll i fokus. Jag tror att en sådan röst behövs och kan göra positiv skillnad. Därför stöttar jag ISF och har även skrivit på uppropet."
Maria Karlsson De Cecco
Fd. elitspelare, förmedlare CMG
"Efter över 15 år på elitnivå i fyra olika länder har jag mött otroligt många positiva exempel på hur fotbollen engagerar, sprider glädje och förenar. Fotbollen har en lång tradition och det är ett absolut måste att den följer med i det moderna samhället med allt vad det innebär. Jag tror också att det är dit vi är på väg. Jag och CMG står bakom Initiativ Svensk Fotboll för en fotboll som lever efter sina värderingar och där jämställdhet, mångfald och inkluderande står i fokus."
SASAN FAGHIHI
Kommunikationskonsult och grafisk formgivare
"Jag är ingen stor fotbollsfantast men har noterat hur stor fotbollen blivit och vilken påverkande
kraft det är på barn, ungdomar och samhället i stort. Jag skriver under för jag tycker det är viktigt
att fotbollen just därför är en drivande kraft inom jämställdhet, inkludering och schysst uppförande."
FREDRIK GUTENBRANT
Grundare, Keel Capital
"Fotbollen är en förebild för många delar av idrotten i Sverige. Det görs otroligt mycket bra och den bidrar på så många nivåer i samhället. Den starka rollen medför ett stort ansvar då man är bidragande till vilket samhälle vi vill leva i och våra barn växa upp i. Ett initiativ som ISF hjälper oss att forma fotbollen och därmed samhället till en positiv miljö, därför skriver jag under."
Boel Swartling
Entreprenör och affärsängel
"Fotbollen bidrar och kan bidra med mycket positivt i samhället och med en samlande kraft för positiv, jämlik och inkluderande utveckling av sporten kan mycket åstadkommas. Som inom alla verksamhetsområden kan ett övergripande samarbete driva förändring snabbare och mer framgångsrikt. Frågor som är svåra för enskilda klubbar att lösa kan lösas med gemensamma beslut och samarbeten. Fotbollen behöver gå i takt med de förändringar vi ser vi i vårt samhälle där jämlikhet idag är en hygienfaktor, inkludering är centralt och professionaliseringen av fotbollen i stort kräver ökade resurser och intäkter för klubbarna. Därför stödjer jag bildandet av ISF och skriver under uppropet."
Tom Davidson
Entreprenör och initiativtagare ISF - Initiativ Svensk Fotboll
"Jag känner starkt för att flickor, pojkar, kvinnor, män ska erbjudas likvärdiga sportsliga förutsättningar
och möjligheter att utvecklas och tror det är avgörande att fotbollen når jämställdhet även inom sina organisationer . Jag vill kunna gå på fotboll med mina barn utan att utsätta dom för hat, hotfullhet och olagliga handlingar. Jag känner för och vill detta för att det är det schysst fotboll för mig och för att jag är övertygad om att fotbollen behöver det för att kunna nå sin fulla potential såväl ekonomiskt, sportsligt samt vara och av omvärlden anses som en trovärdig positiv kraft i samhället för barn och ungdomar. Jag vill också stötta alla inom svensk fotboll som verkar för jämställd , inkluderande och schysst fotboll. Det är därför jag skrivit under uppropet. "
Julia Ehrhardt
Partner FCG
"Som ung idag växer du upp i en komplex och snabbt föränderlig värld. Fotbollens betydelse för samhället är enorm. Fotbollen lär dig laganda, respekt och samarbete redan från tidig ålder. Tidigt får du även förebilder i vuxenvärlden som präglar ditt sätt att agera, på och utanför plan. Även inom fotbollen behöver vi därför hänga med i utvecklingen och föregå med gott exempel, inte minst inom jämställdhet. Jag är övertygad om att det vi gör inom fotbollen har långt längre räckvidd än fotbollsplanerna runt om i landet. Ett initiativ som vill utveckla och stötta de positiva effekterna fotbollen ger ett samhälle är för mig därför helt självklart att skriva under på."
FREDRIK SUNDQVIST
Filosof och författare till "Så funkar ungdomsfotboll – Om gemenskap och konflikter i världens roligaste idrott"
"Fotbollskulturen formas av starka känslor och brinnande engagemang. Det är barn med idrottsdrömmar. Det är de stolta föräldrarna vid sidlinjen. Det är ledarna som brinner för fotbollen och föreningar som bärs på eldsjälarnas axlar. Sist men inte minst är det läktarkulturens engagerade supportrar och kraften i den industri som byggts upp för att roa sin publik. Det är starka känslor som driver oss samman, men också de som sliter oss isär.
Jag tror att fotbollskulturens alla aktörer bättre måste förstå sin del i en helhet: Vi är alla ömsesidigt beroende. Fotbollen kan skapa vänskapsband för livet. Fotbollen kan ge våra unga en bild av gemenskapens kraft. För att fotbollen skall bli allt det som vi påstår den vara måste alla hjälpas åt att vårda det som gör idrotten bra. Vi är inte konkurrenter i ett hetsigt stamkrig. Vi bygger något tillsammans. Mycket positivt har hänt i den breda föreningsfotbollen senaste åren. Över hela landet har frågan ställts: hur vi kan skapa lockande miljöer där alla får plats? Ändå kan mycket mer förbättras, inte minst för att få läktarnas supportrar och elitfotbollens representanter att se sitt ansvar. Det viktigaste är inte alltid att vinna nästa match. Det viktiga är att ge alla barn och ungdomar en positiv bild av fotbollen. Därför har jag skrivit på uppropet."