INITIATIV SVENSK FOTBOLL
OM ISF
Frågor och svar om ISF – Initiativ Svensk Fotboll

Varför startas ISF?
Fotbollen är idag en enormt populär, väl integrerad kraft i vårt samhälle med stor påverkan på våra barn och ungdomar vilket ger den ett ansvar att vara en förebild i alla sina angelägenheter.

Vi är övertygade om att det är viktigt för svensk fotboll att i större utsträckning än i dag, i alla sina angelägenheter, leva i enlighet med och ta ställning för sina egna och idrottens värderingar, mål, riktlinjer och svensk lagstiftning om man vill vara och av omvärlden anses som en ansvarsfull och trovärdig positiv kraft i samhället.

Vi är lika övertygade om att det är positivt för svensk fotboll om fotbollsvänner utanför elitfotbollens organisationer och det organiserade supporter-Sverige i större utsträckning än idag deltar i debatten och dialogen kring svensk fotbolls utveckling. Det ger svensk fotboll fler perspektiv och ett bättre underlag inför viktiga beslut.

Vad är ISF?
Ett oberoende initiativ inom fotbolls-Sverige, startat och sponsrat av fotbollsvänner som stöttar svenska elitföreningar i Damallsvenskan, Allsvenskan och Superettan – via stiftelser, eller som huvudsponsorer. ISF är ett projekt från den icke vinstdrivande stiftelsen Change In Sports.

Vad gör ISF?
År 2019 är vår ambition att offentligt agera pådrivande och ta ställning för att svensk fotboll, i alla sina angelägenheter, ska leva i enlighet med och ta ställning för sina egna och idrottens värderingar, mål, riktlinjer och svensk lagstiftning – med fokus på jämställdhet, inkludering och schysst uppförande.

Vi gör det genom att:
• Erbjuda en möjlighet att med ISF ta gemensam ställning för jämställdhet, inkludering och schysst uppförande inom svensk fotboll genom #fotbollsuppropet.
• Ge ett kompletterande perspektiv i debatten om svensk fotbolls utveckling inom jämställdhet, inkludering och schysst uppförande.
• Möjliga andra aktiviteter som går i linje med vår övergripande målsättning.
• Släppa en rapport i slutet av året som publiceras på isf.nu.

Vilka står bakom ISF och hur ser deras bakgrund inom fotbollen ut?
Bakom ISF står den nybildade icke vinstdrivande stiftelsen Change In Sports, som grundats av Tom Davidson som sen 10 år tillbaka är vd för en annan icke vinstdrivande stiftelse som stöttar en av Sveriges största fotbolls- och idrottsföreningar. Runt ISF finns några av svensk fotbolls största sponsorer som sedan 20-30 år ekonomiskt stöttat och på olika sätt varit engagerade i föreningar i såväl herr- som damallsvenskan som bidrar ekonomiskt och genom ideellt arbete, privatpersoner som bidrar professionellt, ideellt eller ekonomiskt och personer i alla åldrar från hela Sverige som skriver under uppropet varav vissa väljer att berätta om varför man gör det som en av #fotbollsuppropets röster.

ISF verkar för jämställdhet, inkludering och schysst uppförande inom svensk fotboll. Med vilken rätt och trovärdighet?
Vi som står bakom ISF har i hela våra liv varit engagerade fotbollsvänner som på olika sätt gjort och gör mycket för några av Sverige största dam- och herrföreningar och idag strävar efter att verka i linje med fotbollens och samhällets värderingar och rådande lagstiftning i alla fotbollssammanhang. Vi lever i en demokrati och är en del av svensk föreningsdemokratisk fotboll. Vi anser att detta ger oss rätt att verka för det vi tror på, som dessutom står att finna i SVFF:s värdegrund och riktlinjer, RF:s mål och riktlinjer samt Sveriges rikes lag. Vi tror inte på detta för att vi är eller tror oss vara perfekta, för det är vi inte, utan för att vi är övertygade om att det är vad som är bäst för svensk fotboll – ekonomiskt, sportsligt och som positiv kraft i samhället, detta baserat på våra egna erfarenheter. Vi tror och hoppas att vi själva och alla som i någon form stöttar ISF eller skriver under #fotbollsuppropet genom detta ställningstagande inspireras, bedriver självrannsakan och att vi alla framåt gör vad vi kan för att själva agera mer jämställt, inkluderande och schysst såväl inom som utanför fotbollen.

Vad tycker ISF om det arbete som görs inom jämställdhet, inkludering och schysst uppförande inom svensk fotboll?
Vi har stor respekt för det arbete som varje dag läggs ner inom svensk fotboll och en lika stor ödmjukhet inför utmaningarna med att ta steg framåt inom jämställdhet, inkludering och schysst uppförande. Vår förhoppning är att vårt initiativ kan bidra positivt till detta pågående arbete.

Hur ställer sig ISF till 51%-regeln?
ISF är för 51%-regeln.

ISF har efter lanseringen gjort en del förändringar i texterna på isf.nu som beskriver initiativet, varför?
ISF är en levande process där vi kontinuerligt arbetar för att förtydliga vårt budskap och fördela våra begränsade resurser så klokt som möjligt vilket innebär fortlöpande förändringar i texter, planering och aktiviteter.

ISF kallade sig nationell supporterröst vid lanseringen men kallar sig nu fotbollsvänner, varför?
Att kalla ISF en nationell, kompletterande supporterröst var för oss naturligt. Vi ser brett och inkluderande på supporterbegreppet, att det är något för alla. Att vi alla som uppskattar fotboll i någon form är supportar. Av de från vissa håll mycket starka reaktionerna har vi dock insett att det ibland vissa upplevs som provocerande att vi kallar oss en supporterröst och det var aldrig vår avsikt. Vi har därför beslutat att inte längre kalla initiativet för en nationell supporterröst. Att driva frågan om supporterbegreppet är inte det centrala i initiativet, vi kan lika gärna kalla oss fotbollsvänner så det kommer vi att göra från och med nu. Att vi kallar oss fotbollsvänner utesluter heller inte att ISF är en röst i debatten om svensk fotbolls utveckling.

Tjänar någon pengar på ISF?
ISF är ett projekt som drivs av den nystartade icke-vinstdrivande stiftelsen Change In Sports och finansieras via sponsorer samt bidrag från privatpersoner. Personer som arbetar professionellt för ISF får ersättning för sitt arbete. Personer som bidrar ideellt till verksamheten får ej ersättning.